Wojewódzka Rada Rynku Pracy obradowała w trybie obiegowym

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 24 do 29 marca 2022 r. pozytywnie zaopiniowano 37 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

Interesariusze, którzy są zapraszani na posiedzenia Rady, mieli tym razem możliwość wyrażenia opinii w formie pisemnej. Odpowiedzi przekazano członkom Rady wraz z materiałami pomocniczymi do oceny.

Na posiedzeniu w trybie obiegowym podjęto uchwały dotyczące następujących zawodów:

1. Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu:

 • Asystentka stomatologiczna 325101 - Uchwała nr 58/2022;
 • Higienistka stomatologiczna 325102 - Uchwała nr 59/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 60/2022;
 • Technik masażysta 325402 - Uchwała nr 61/2022;
 • Terapeuta zajęciowy 325907 - Uchwała nr 62/2022;
 • Opiekunka osoby starszej 341202 - Uchwała nr 63/2022;
 • Asystent osoby niepełnosprawnej 341201 - Uchwała nr 64/2022;
 • Opiekun medyczny 532102 - Uchwała nr 65/2022;
 • Technik farmaceutyczny 321301 - Uchwała nr 66/2022;
 • Technik sterylizacji medycznej 321104 - Uchwała nr 67/2022;
 • Technik elektroradiolog 321103 - Uchwała nr 68/2022.

2. Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie:

 • Technik analityk 311103 - Uchwała nr 69/2022;
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209 - Uchwała nr 70/2022.

3. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie:

 • Pracownik obsługi hotelowej 962907 - Uchwała nr 71/2022;
 • Kelner 513101 - Uchwała nr 72/2022.

4. Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie:

 • Technik geodeta 311104 - Uchwała nr 73/2022.

5. Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie:

 • Opiekun medyczny 532102 - Uchwała nr 74/2022;
 • Technik sterylizacji medycznej 321104 - Uchwała nr 75/2022;
 • Terapeuta zajęciowy 325907 - Uchwała nr 76/2022;
 • Higienistka stomatologiczna 325102 - Uchwała nr 77/2022;
 • Asystentka stomatologiczna 325101 - Uchwała nr 78/2022;
 • Technik farmaceutyczny 321301 - Uchwała nr 79/2022;
 • Technik masażysta 325402 - Uchwała nr 80/2022;
 • Podolog 323014 - Uchwała nr 81/2022.

6. Technikum im. ppor. Ryszard Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie:

 • Technik programista 351406 - Uchwała nr 82/2022.

7. Zespół Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie:

   a) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - Ślusarz 722204 - Uchwała nr 83/2022;
   b) Technikum nr 2:

 • Technik handlowiec 522305 - Uchwała nr 84/2022;
 • Technik ochrony środowiska 325511 - Uchwała nr 85/2022.

8. Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku:

 • Technik transportu drogowego 311927 - Uchwała nr 86/2022.

9. Prywatna Szkoła Policealna w Szczecinku:

 • Technik administracji 334306 - Uchwała nr 87/2022;
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 - Uchwała nr 88/2022;
 • Opiekunka dziecięca 325905 - Uchwała nr 89/2022;
 • Technik sterylizacji medycznej 321104 - Uchwała nr 90/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 91/2022.

10. Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie:

 • Technik informatyk 351203 - Uchwała nr 92/2022.

11. Technikum Morskie i Politechniczne przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie:

 • Technik elektroautomatyk okrętowy 315106 - Uchwała nr 93/2022;
 • Technik przemysłu jachtowego 311947 - Uchwała nr 94/2022.

 

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem