Podsumowanie posiedzenia WRRP z 9 grudnia 2021 r.

Posiedzenie zostało zorganizowane zgodnie z harmonogramem posiedzeń w formie wideokonferencji na platformie ZOOM. Członkowie WRRP wydali opinie o zasadności kształcenia w zawodach.
Piętnaście szkół z województwa zachodniopomorskiego złożyło łącznie pięćdziesiąt wniosków w tej sprawie.

Większość wnioskodawców zgłosiło udział swoich przedstawicieli w posiedzeniu, dzięki czemu członkowie Rady uzyskali szczegółowe dane na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia kształcenia w nowych zawodach lub kontynuacji kształcenia. Członkowie Rady otrzymali przed posiedzeniem materiały pomocnicze dotyczące zgłoszonych kierunków. W sytuacji braku przedstawiciela szkoły, decyzje zapadały na podstawie uzasadnień przedstawionych we wniosku szkoły, wyników zawartych w badaniu Barometr Zawodów oraz po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Wszystkie wnioski szkół uzyskały pozytywną opinię Rady:

1) Zespół Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie:
    a) Technikum Zawodowe nr 5:

 • technik technologii żywności (314403) - Uchwała nr 116/2021;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (343404) - Uchwała nr 117/2021;
 • technik usług kelnerskich (513102) - Uchwała nr 118/2021;
 • technik pojazdów samochodowych (311513) - Uchwała nr 119/2021;
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) - Uchwała nr 120/2021.

b)    Szkoła Branżowa I-go Stopnia:

 • kelner (513101) - Uchwała nr 121/2021;
 • kucharz (512001) - Uchwała nr 122/2021;
 • cukiernik (751201) - Uchwała nr 123/2021;
 • mechanik pojazdów samochodowych (723103) - Uchwała nr 124/2021.
 • blacharz samochodowy (721306) - Uchwała nr 125/2021.

c)    Szkoła Branżowa I-go Stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

 • pracownik pomocniczy gastronomii (941203) - Uchwała nr 126/2021;
 • pracownik pomocniczy mechanika (932916) - Uchwała nr 127/2021.

2) Prywatna Szkoła Policealna w Szczecinku:

 • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 128/2021;
 • asystentka stomatologiczna (325101) - Uchwała nr 129/2021;
 • higienistka stomatologiczna (325102) - Uchwała nr 130/2021.

3) Policealne Studium Zawodowe TOM w Gryficach:

 • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 131/2021.

4) Szkoła Policealna „COSINUS PLUS” w Koszalinie:

 • opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 132/2021;
 • technik masażysta (325402) – Uchwała nr 133/2021;
 • terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała nr 134/2021.

5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim:

 • opiekun medyczny (532102) – Uchwała nr 135/2021;
 • technik ekonomista (331403) – Uchwała nr 136/2021.

6) Policealna Szkoła Masażu TWP w Szczecinie:

 • technik masażysta (325402) – Uchwała nr 137/2021.

 7) Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 3 w Choszcznie w Zespole Szkół Nr 3 w Choszcznie:

 • technik usług fryzjerskich (514105) – Uchwała nr 138/2021.

8) Szkoła Policealna Izabela Krzemińska (Choszczno):

 • opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 139/2021;
 • technik sterylizacji medycznej (321104) - Uchwała nr 140/2021;
 • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 141/2021.

9) Technikum TEB Edukacja w Szczecinie:

 • technik logistyk (333107) - Uchwała nr 142/2021;
 • technik weterynarii (324002) - Uchwała nr 143/2021;
 • technik fotografii i multimediów (342105) - Uchwała nr 144/2021;
 • technik informatyk (351203) - Uchwała nr 145/2021;
 • technik usług fryzjerskich (514105) - Uchwała nr 146/2021.

10) Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Szczecinie:

 • terapeuta zajęciowy (325907) - Uchwała nr 147/2021;
 • technik elektroradiolog (321103) - Uchwała nr 148/2021;
 • technik usług kosmetycznych (514207) - Uchwała nr 149/2021;
 • technik dentystyczny (321402) - Uchwała nr 150/2021.

11) Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie, Technikum Budowlane:

 • technik inżynierii sanitarnej (311218) - Uchwała nr 151/2021.

12) Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Koszalinie:

 • asystent osoby niepełnosprawnej (341201) - Uchwała nr 152/2021.

13) Policealna Szkoła Medyczno-Społeczną w Koszalinie:

 • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 153/2021;
 • technik farmaceutyczny (321301) – Uchwała nr 154/2021.

14) Pierwsza Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Szczecinie:

 • technik dentystyczny (321402) – Uchwała nr 155/2021;
 • asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała nr 156/2021;
 • opiekun medyczny (532102) – Uchwała nr 157/2021;
 • technik elektroradiolog (321103) – Uchwała nr 158/2021;
 • technik sterylizacji medycznej (321104) – Uchwała nr 159/2021;
 • technik masażysta (325402) – Uchwała nr 160/2021.

15) Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Szczecinie:

 • asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała nr 161/2021;
 • higienistka stomatologiczna (325102) – Uchwała nr 162/2021;
 • technik masażysta (325402) – Uchwała nr 163/2021;
 • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 164/2021;
 • technik sterylizacji medycznej (321104) – Uchwała nr 165/2021.

 

Członkowie Rady zapoznali się także z aktualną sytuacją na rynku pracy w regionie, omówioną przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Pana Andrzeja Przewodę.

Uzgodniono Harmonogram posiedzeń WRRP na 2022 rok. Zaplanowano cztery posiedzenia (po jednym w każdym kwartale roku): 16 lutego, 18 maja, 24 sierpnia oraz 7 grudnia 2022 r.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem

Kolejne posiedzenie odbędzie się 16 lutego 2022 r.