Podsumowanie posiedzenia WRRP z dnia 10 grudnia 2020 r.

W ostatnim w 2020 roku posiedzeniu, zorganizowanym w formie wideokonferencji uczestniczyli członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Pan Andrzej Przewoda - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz zaproszeni goście. W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego udział w spotkaniu wzięła Pani Małgorzata Stachowiak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  

Członkowie wydali opinie o zasadności kształcenia dla sześciu wniosków z trzech szkół. Jedna szkoła otrzymała negatywną opinię WRRP dla zgłoszonego zawodu, pozostałe opinię pozytywną:

a) Technikum TEB Edukacja w Koszalinie:

- technik fotografii i multimediów (343105) – Uchwała nr 76/2020  opinia pozytywna.

b) Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna w Koszalinie:

- technik administracji (334306) – Uchwała nr 77/2020 opinia pozytywna;

- technik informatyk (351203) – Uchwała nr 78/2020 opinia pozytywna;

- technik programista (351406) – Uchwała nr 79/2020 opinia pozytywna;

- technik reklamy (333907) – Uchwała nr 80/2020 opinia pozytywna.

c) Szkoła Policealna Zaoczna przy Centrum Edukacyjnym „Omnibus” w Szczecinie:

- opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 81/2020 opinia negatywna.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem

     Pani Profesor dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS reprezentująca Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej - przedstawiła wyniki badań projektu „Nowy Dialog – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych”. Projekt ma na celu zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy osób osadzonych w zakładach karnych poprzez przeprowadzenie badań o zasięgu ogólnopolskim, upowszechnienie i zaprezentowanie wyników badań i analiz na forum instytucji dialogu społecznego. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem.

Członkowie Rady zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim.