Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 8 września 2023 r.

8 września 2023 r. zorganizowano posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie, którego tematem było omówienie planowanych zmian kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

Posiedzenie zostało zorganizowane w formie wideokonferencji na platformie ZOOM. W wyniku głosowania nowe kryteria podziału środków Funduszu Pracy uzyskały jednogłośnie pozytywną opinię członków WRRP – Uchwała nr 126/2023.

Skan uchwały dostępny jest pod tym adresem