Pierwsze posiedzenie WRRP w kadencji 2022-2026

Poprzednia kadencja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zakończyła się 29 października 2022 r. Procedurę naboru nowych członków Rady przeprowadziło Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Zarządzeniem nr 109/22 z dnia 4 listopada 2022 roku powołał 21 osób do składu Rady na kadencję 2022-2026.

W posiedzeniu inauguracyjnym uczestniczyli członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Pan Stanisław Wziątek - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Andrzej Przewoda - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz zaproszeni goście. Pan Stanisław Wziątek wręczył akty powołania członkom Rady na kadencję na lata 2022-2026. 

W głosowaniu jawnym wybrano na przewodniczącego, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Pana Krzysztofa Osińskiego (Uchwała nr 214/2022). Wiceprzewodniczącym został Pan Zbigniew Pluta (Uchwała nr 215/2022).

Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie wydali pozytywne opinie o zasadności kształcenia dla 12 zgłoszonych przez dyrektorów szkół zawodów:

1. Centrum Kształcenia PLEJADA:

 • Szkoła Policealna w Szczecinie - Technik usług kosmetycznych (514207) – Uchwała nr 216/2022,
 • Szkoła Policealna NOVUM w Szczecinie - Opiekun medyczny (532102) – Uchwała nr 217/2022,
 • Medyczna Szkoła Policealna Terapii Zajęciowej w Szczecinie - Terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała nr 218/2022.

2. Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie – Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • Technik pojazdów samochodowych (311513) – Uchwała nr 219/2022.

3. Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie:

 • Technik informatyk (351203) – Uchwała nr 220/2022.

4. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie:

 • Technik logistyk (333107) – Uchwała nr 221/2022.

5. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie:

 • Technik technologii chemicznej (311603) – Uchwała nr 222/2022,
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929) – Uchwała nr 223/2022,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930) – Uchwała nr 224/2022,
 • Technik ochrony środowiska (325511) – Uchwała nr 225/2022,
 • Technik turystyki na obszarach wiejskich (515205) – Uchwała nr 226/2022,
 • Kucharz (512001) – Uchwała nr 227/2022.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem

Pan Andrzej Przewoda przedstawił zgromadzonym aktualną sytuację na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim uwzględniającą dane dotyczące bezrobocia na koniec października 2022 roku.

Ze względu na dużą liczbę wniosków o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zrezygnowano z posiedzenia stacjonarnego planowanego w harmonogramie na dzień 7 grudnia 2022 r. Po weryfikacji złożonych przez dyrektorów szkół dokumentów i przygotowaniu opracowania dla członków Rady, posiedzenie zostanie zorganizowane w trybie obiegowym w drugiej połowie grudnia 2022 r.

W 2023 roku posiedzenia dotyczące wydawania opinii o zasadności kształcenia w zawodach będą organizowane w miarę potrzeb, głównie w trybie obiegowym.