Informacja po posiedzeniu WRRP w dniu 23 września 2021 r.

Posiedzenie zostało zorganizowane zgodnie z harmonogramem posiedzeń w formie wideokonferencji na platformie ZOOM. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Wszystkie wnioski szkół uzyskały pozytywną opinię Rady o zasadności kształcenia w zawodach:

1) Szkoła Policealna przy Centrum Edukacyjnym „Omnibus” (Choszczno):

  • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 110/2021;

2) Medyczna Szkoła Policealna przy Centrum Edukacyjnym „Omnibus” (Choszczno):

  • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 111/2021;

3) Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju:

  • technik reklamy (333907) – Uchwała nr 112/2021;

4) Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Szczecinie:

  • technik optyk (325302) – Uchwała nr 113/2021;

5) Szkoła Policealna Cosinus Plus w Szczecinie:

  • opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 114/2021.

Członkowie Rady podjęli także Uchwałę nr 115/2021 z pozytywną oceną sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2020 rok.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 9 grudnia 2021 r.