Informacja po czwartym posiedzeniu WRRP w 2022 roku

Posiedzenie zostało zorganizowane w formie wideokonferencji na platformie ZOOM. Członkowie WRRP wydali opinie o zasadności kształcenia w zawodach. 11 szkół z województwa zachodniopomorskiego złożyło łącznie 59 wniosków w tej sprawie.

Część wnioskodawców zgłosiło udział swoich przedstawicieli w posiedzeniu, dzięki czemu członkowie Rady uzyskali szczegółowe dane na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia kształcenia w nowych zawodach lub kontynuacji kształcenia. Kilku wnioskodawców wystąpiło o opinię WRRP w związku z planowanym otwarciem szkoły. Członkowie Rady otrzymali przed posiedzeniem materiały pomocnicze dotyczące zgłoszonych kierunków. W sytuacji braku przedstawiciela szkoły, decyzje zapadały na podstawie uzasadnienia przedstawionego we wniosku szkoły, wyników zawartych w badaniu Barometr Zawodów oraz po zapoznaniu się z aktualną prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Wszystkie wnioski szkół uzyskały pozytywną opinię Rady:

1) Federacja Niepublicznych Placówek Oświatowych Sp. z o.o. - Szkoła Policealna PASCAL w Szczecinie - planowany termin uruchomienia szkoły - 01.09.2023 r.:

 • Technik farmaceutyczny 321301 - Uchwała nr 98/2022;
 • Technik masażysta 325402 - Uchwała nr 99/2022;
 • Technik sterylizacji medycznej 321104 - Uchwała nr 100/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 101/2022;
 • Technik usług pocztowych i finansowych 421108 - Uchwała nr 102/2022;
 • Terapeuta zajęciowy 325907 - Uchwała nr 103/2022;
 • Technik dentystyczny 321402 - Uchwała nr 104/2022;
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 - Uchwała nr 105/2022;
 • Technik administracji 334306 - Uchwała nr 106/2022;
 • Protetyk słuchu 321401 - Uchwała nr 107/2022;
 • Podolog 323014 - Uchwała nr 108/2022;
 • Opiekun medyczny 532102 - Uchwała nr 109/2022;
 • Opiekunka dziecięca 325905 - Uchwała nr 110/2022;
 • Higienistka stomatologiczna 325102 - Uchwała nr 111/2022;
 • Florysta 343203 - Uchwała nr 112/2022;
 • Asystentka stomatologiczna 325101 - Uchwała nr 113/2022.

2) Federacja Niepublicznych Placówek Oświatowych sp. z.o.o. - Szkoła Policealna PASCAL w Koszalinie - planowany termin uruchomienia szkoły - 01.09.2023 r.:

 • Technik farmaceutyczny 321301 - Uchwała nr 114/2022;
 • Technik masażysta 325402 - Uchwała nr 115/2022;
 • Technik sterylizacji medycznej 321104 - Uchwała nr 116/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 117/2022;
 • Technik usług pocztowych i finansowych 421108 - Uchwała nr 118/2022;
 • Terapeuta zajęciowy 325907 - Uchwała nr 119/2022;
 • Technik dentystyczny 321402 - Uchwała nr 120/2022;
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 - Uchwała nr 121/2022;
 • Technik administracji 334306 - Uchwała nr 122/2022;
 • Protetyk słuchu 321401 - Uchwała nr 123/2022;
 • Podolog 323014 - Uchwała nr 124/2022;
 • Opiekun medyczny 532102 - Uchwała nr 125/2022;
 • Opiekunka dziecięca 325905 - Uchwała nr 126/2022;
 • Higienistka stomatologiczna 325102 - Uchwała nr 127/2022;
 • Florysta 343203 - Uchwała nr 128/2022;
 • Asystentka stomatologiczna 325101 - Uchwała nr 129/2022.

3) Technikum Ekonomiczne im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie:

 • Technik rachunkowości 431103 - Uchwała nr 130/2022.

4) Branżowa Szkoła II stopnia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie:

 • Technik elektronik 311408 - Uchwała nr 131/2022.

5) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy:

 • Pracownik obsługi hotelowej 962907 - Uchwała nr 132/2022;
 • Kucharz 512001 - Uchwała nr 133/2022.

6) Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Szczecinie:

 • Florysta 343203 - Uchwała nr 134/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 135/2022;
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315 - Uchwała nr 136/2022;
 • Technik administracji 334306 - Uchwała nr 137/2022;
 • Technik archiwista 441403 - Uchwała nr 138/2022;
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 - Uchwała nr 139/2022.

7) Szkoła Policealna Cosinus I w Szczecinie:

 • Technik usług pocztowych i finansowych 421108 - Uchwała nr 140/2022.

8) Technikum dla Młodzieży Cosinus w Szczecinie – planowany termin uruchomienia szkoły - 01.09.2023 r.:

 • Technik informatyk 351203 - Uchwała nr 141/2022.

9) Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Koszalinie:

 • Technik sterylizacji medycznej 321104 - Uchwała nr 142/2022.

10) Technikum TEB Edukacja w Koszalinie:

 • Technik logistyk 333107 - Uchwała nr 143/2022;
 • Technik usług fryzjerskich 514105 - Uchwała nr 144/2022.

11) ELVET Sp. z o.o.  w Warszawie - Kwarta Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie  oraz Kwarta Policealna Szkoła Zawodowa w Szczecinie - planowany termin otwarcia szkoły - 01.02.2023 r.:

 • Technik administracji 334306 - Uchwała nr 145/2022;
 • Technik archiwista 441403 - Uchwała nr 146/2022;
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 - Uchwała nr 147/2022;
 • Asystentka stomatologiczna 325101 - Uchwała nr 148/2022;
 • Florysta 343203 - Uchwała nr 149/2022;
 • Opiekunka dziecięcia 325905 - Uchwała nr 150/2022;
 • Opiekun medyczny 532102 - Uchwała nr 151/2022;
 • Opiekun w domu pomocy społecznej 341203 - Uchwała nr 152/2022;
 • Opiekunka środowiskowa 341204 - Uchwała nr 153/2022;
 • Technik masażysta 325402 - Uchwała nr 154/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 155/2022;
 • Terapeuta zajęciowy 325907 - Uchwała nr 156/2022.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie przyjęła Uchwałę nr 157/2022 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wzmocnienia roli Wojewódzkich Rad Rynku Pracy w procesie wydawania opinii o zasadności kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami rynku pracy. Stanowisko zostanie przekazane do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz do Ministra Edukacji Narodowej.

Członkowie Rady zapoznali się z sytuacją na rynku pracy w regionie, uwzględniającą wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego za kwiecień 2022 r., omówioną przez Pana Pawła Nowaka  Naczelnika Wydziału Badań i Analiz WUP w Szczecinie.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem