Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym – 30.03.2023 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 28 do 29 marca 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 46 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia w trybie obiegowym – 30.03.2023 r.