Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym – 24.02.2023 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 21 do 23 lutego 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 49 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie.Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym – 24.02.2023 r.