Wojewódzka Rada Rynku Pracy obradowała w trybie obiegowym

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 24 do 29 marca 2022 r. pozytywnie zaopiniowano 37 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Wojewódzka Rada Rynku Pracy obradowała w trybie obiegowym