Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 27 marca 2023 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

27 marca 2023 r. zorganizowano posiedzenie stacjonarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Członkowie Rady oceniali sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2022 rok, projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2023 rok oraz aktualizację wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników.

Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 27 marca 2023 r.