Pierwsze posiedzenie WRRP w kadencji 2022-2026

Dodano przez: Barbara Stempień

24 listopada 2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się pierwsze w kadencji 2022-2026 posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Akty powołania przedstawicielom Rady wręczył Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Stanisław Wziątek. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Pan Krzysztof Osiński. Wiceprzewodniczącym został Pan Zbigniew Pluta. Członkowie Rady podjęli uchwały o zasadności kształcenia dla 12 zgłoszonych przez dyrektorów szkół zawodów. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Pierwsze posiedzenie WRRP w kadencji 2022-2026