Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie, która działać będzie w okresie kadencji 2022-2026.

W związku z upływem kadencji Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie, która działać będzie w okresie kadencji 2022-2026.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.690 ze zm.) o powołanie w skład wojewódzkiej rady rynku pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie województwa:

  • wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
  • wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pisemnie zwrócił się do podmiotów określonych treścią ustawy z prośbą o zgłoszenie przedstawicieli – kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie.

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie należy składać do dnia 5 października 2022 roku do Centrum Inicjatyw Gospodarczych:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

z dopiskiem na kopercie „Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie – nabór kandydatów”

Zgłoszenia kandydata należy dokonywać na załączonym druku zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć opis kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia kandydata w zakresie rynku pracy.

Dodatkowo:

  • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy oraz
  • społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze

do zgłoszenia powinny dołączyć – Statut organizacji oraz wypis z KRS.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy decyzja o powołaniu kandydata w skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie należy do wyłącznej kompetencji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim w Centrum Inicjatyw Gospodarczych pod nr tel. 91 432 96 79, e-mail: cig@wzp.pl

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.