Aktualności

Dodano przez: Barbara Stempień

19 grudnia 2019 r. w odbyło się ostatnie w 2019 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla dziesięciu wniosków z sześciu szkół. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Ostatnie posiedzenie WRRP w 2019 roku

Dodano przez: Barbara Stempień

11 czerwca 2019 r. w Kołobrzegu odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia w województwie zachodniopomorskim oraz ocenili sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia za 2018 rok. Szczegółowe sprawozdanie z posiedzenia jest dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z ...

Dodano przez: Barbara Stempień
Dodano przez: Barbara Stempień

W dniach 28 stycznia do 7 lutego 2019 r. członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie podejmowali uchwały w trybie obiegowym dla nowych kierunków kształcenia, które mają być uruchomione we wrześniu 2019 r. Szczegóły w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP >Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie podjęła uchwały...

Dodano przez: Barbara Stempień

14 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się pierwsze w kadencji 2018-2022 posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Akty powołania przedstawicielom Rady wręczył Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Janusz Gromek. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Pan Krzysztof Osiński. Wiceprzewodniczącym został Pan Zbigniew Pluta. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie...

Dodano przez: Barbara Stempień

24 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się ostatnie w kadencji 2014-2018 posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie wprowadzenia dwóch nowych kierunków kształcenia w województwie zachodniopomorskim. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z...

Dodano przez: Barbara Stempień

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie, która działać będzie w okresie kadencji 2018-2022.