Aktualności

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 16-19 grudnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowano 40 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie.Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym

Dodano przez: Barbara Stempień

24 listopada 2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się pierwsze w kadencji 2022-2026 posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Akty powołania przedstawicielom Rady wręczył Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Stanisław Wziątek. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Pan Krzysztof Osiński. Wiceprzewodniczącym został Pan Zbigniew Pluta. Członkowie Rady podjęli...

Dodano przez: Barbara Stempień

25 października 2022 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w kadencji 2018-2022. Informacje z posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Ostatnie posiedzenie WRRP w kadencji 2018-2022

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie, która działać będzie w okresie kadencji 2022-2026.

Dodano przez: Barbara Stempień

W dniach 29-30 sierpnia 2022 r. w przeprowadzono głosowanie w trybie obiegowym nad przyjęciem stanowiska WRRP, dotyczącego uruchomienia programu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego, którzy nie mogą prowadzić działalności lub została ona ograniczona ze względu na sytuację na Odrze. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku...

Dodano przez: Barbara Stempień

23 sierpnia 2022 r. w odbyło się  posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali 54 opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie oraz przyjęli uchwałę z pozytywną oceną dla sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2021 rok. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > ...

Dodano przez: Barbara Stempień

18 maja 2022 r. w odbyło się  posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali 59 opinii w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie oraz przyjęli uchwałę ze stanowiskiem w sprawie wzmocnienia roli Wojewódzkich Rad Rynku Pracy w procesie wydawania opinii o zasadności kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami rynku pracy. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w...

Dodano przez: Barbara Stempień

30 marca 2022 r. zorganizowano dodatkowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Przewodniczący podsumował wyniki głosowania przeprowadzonego w trybie obiegowym. Członkowie Rady oceniali sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2021 rok, projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok oraz aktualizację wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i...

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 24 do 29 marca 2022 r. pozytywnie zaopiniowano 37 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Wojewódzka Rada...

Dodano przez: Barbara Stempień