Lista projektów systemowych, którym przyznano dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.1.3

Dodano przez: Rafał Rosiński

Została zatwierdzona lista projektów systemowych, którym przyznano dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.