III Regionalne Forum Spółdzielczości Socjalnej

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

W dniu 9 czerwca 2015 r. firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, organizują III Regionalne Forum Społeczności Lokalnej. Patronat nad wydarzeniem objęła Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz 4COOPERATIVE. Sieć Przedsiębiorców Społecznych. Z Charakterem..

 

Forum odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Spotkań i Studiów im. Dietricha Bonhoeffera przy ulicy Piotra Skargi 32 w Szczecinie. Program Konferencji.


W trakcie spotkania zostaną omówione rezultaty projektu „Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych” oraz dobre praktyki działań kooperacyjnych z całego kraju. Poruszone zostaną ważne tematy dla osób i organizacji zainteresowanych przystąpieniem do sieci, której celem będzie wspólna sprzedaż towarów i usług jej członków, pomoc w nawiązywaniu współpracy oraz promowanie produktów spółdzielni socjalnych.


Zamierzeniem Forum jest stworzenie przez spółdzielnie socjalne wspólnej platformy sprzedażowej, obsługiwanej przez sieć spółdzielni, zrzeszonych w nowopowstałym oddziale Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.


W załączeniu przekazujemy program i formularz zgłoszeniowy na Forum .


http://www.4c.szczecin.pl/node/588