Utrzymuje się tendencja spadkowa Europejskiego Barometru Rynku Pracy

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Poziom Barometru Europejskiego Rynku Pracy nadal się pogarsza i w grudniu wyniósł 99,5 punktu.
Odpowiada to spadkowi o 0,2 punktu w porównaniu z listopadem. Wszystkie kraje Europy Północnej i Wschodniej znajdują się wyraźnie poniżej neutralnej granicy 100 punktów.  

"W wielu krajach europejskich wojna i kryzys energetyczny spychają perspektywy rynku pracy  do czerwonej strefy",

- wyjaśnia Enzo Weber, szef prognoz IAB.

Oba komponenty głównego wskaźnika rynku pracy Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia i Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB) odnotowały nieznaczny spadek o 0,2 punktu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wartość komponentu prognozy bezrobocia - 98,1 punktu, znajduje się  znacznie poniżej neutralnego poziomu 100, co wskazuje na rosnące bezrobocie. Komponent zatrudnienia natomiast pozostaje w strefie dodatniej na poziomie 101,0 punktów i wskazuje na wzrost zatrudnienia.