Barometr Rynku Pracy Publicznych Służb Zatrudnienia – sierpień 2023 r.

Dodano przez: Marta Baranowska

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, wiodący wskaźnik Europejskiego Barometru Rynku Pracy dla Polski zanotował spadek o 1,4 punktu do poziomu 99,7 punktu.

Średnia składowych „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi całkowitą wartość barometru. Wskaźnik ten przedstawia zatem perspektywę ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (rozwój bardzo słaby) do 110 (rozwój bardzo dobry).