Barometr Rynku Pracy Publicznych Służb Zatrudnienia – sierpień 2023 r.

Dodano przez: Marta Baranowska

Wartość wiodącego wskaźnika Barometru Europejskiego Rynku Pracy dla Polski kolejny raz spadła i w sierpniu br. wyniosła 101,1 punktu, przez co niebezpiecznie zacząła się zbliżać do neutralnej granicy 100 punktów. 

Niewątpliwy wpływ na to ma spadający wynik wskaźnika zatrudnienia (Komponent B) – spadek o 0,8 punktu do wartości 99,9. Jednak największą zmianę odnotowano dla wskaźnika bezrobocia (Komponent A), który z wartości 101,6 punktu w lipcu br. obnizył się aż o 2 punkty do wartości 99,6 punktu.