Barometr Europejskiego Rynku Pracy: Wojna na Ukrainie ciągnie w dół europejską gospodarkę

Dodano przez: Andrzej Świeboda

W sierpniu Europejski Barometr Rynku Pracy kontynuował trend spadkowy. Wskaźnik wiodący na rynku pracy Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia i IAB spadł o 0.8 punktu w porównaniu z lipcem, ale nadal pozostaje powyżej neutralnej wartości 100 i wynosi 100.9 punktu. Dodatkowe zagrożenia związane z możliwą eskalacją kryzysu energetycznego nadal istnieją.

Składowa prognozy bezrobocia spadła o 0.7 punktu do obecnego poziomu 99.3 punktu, tym samym po raz pierwszy od półtora roku poniżej neutralnej wartości 100, sygnalizując wzrost bezrobocia. Spojrzenie na poszczególne kraje pokazuje, że dotyczy to również Niemiec i krajów Europy Wschodniej. Tutaj pewną rolę odegra proces integracji ukraińskich uchodźców na rynku pracy i ich statystyczna rejestracja.

Składnik zatrudnienia również spada w porównaniu z lipcem, wykazując po raz kolejny spadek o 0.9 punktu. Jednak z wynikiem 102.4 pkt. nadal pozostaje wyraźnie powyżej granicy neutralnej, co wskazuje na wzrost zatrudnienia.Wojna na Ukrainie ciągnie gospodarkę Europy w dół. A integracja ukraińskich uchodźców prowadzi też na razie do wyższego bezrobocia. Niemniej jednak europejskie rynki pracy wciąż się trzymają

,,Wojna na Ukrainie ciągnie gospodarkę Europy w dół. A integracja ukraińskich uchodźców prowadzi też na razie do wyższego bezrobocia. Niemniej jednak europejskie rynki pracy wciąż się trzymają"

– relacjonuje Enzo Weber, szef prognoz IAB.

Europejski Barometr Rynku Pracy to miesięczny wskaźnik wiodący oparty na badaniu lokalnych lub regionalnych agencji zatrudnienia w 17 uczestniczących publicznych służbach zatrudnienia. Badanie jest prowadzone wspólnie przez służby zatrudnienia i IAB od czerwca 2018 r. Kraje uczestniczące to Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Belgia-DG, Belgia-Flandria, Niemcy, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Szwajcaria i Belgia-Walonia. Podczas gdy składnik A barometru sygnalizuje rozwój sezonowo skorygowanych danych dotyczących bezrobocia na kolejne trzy miesiące, składnik B prognozuje trendy w zatrudnieniu. Średnia ze składników „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi łączną wartość barometru. Wskaźnik ten daje zatem obraz ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (bardzo słaby rozwój) do 110 (bardzo dobry rozwój). Najpierw ustalany jest wynik barometru dla każdej z uczestniczących służb zatrudnienia. Barometr europejski jest następnie wyprowadzany z tych wyników krajowych w formie średniej ważonej.

Szeregi czasowe Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego elementy składowe dla wszystkich 17 uczestniczących służb zatrudnienia, są dostępne na stronie www.iab.de/Presse/elmb-components. Więcej informacji na temat Barometru Europejskiego Rynku Pracy można znaleźć w naszym Magazynie Forum IAB: Uruchomienie „Barometru Europejskiego Rynku Pracy”