Barometr Europejskiego Rynku Pracy spada czwarty raz z rzędu

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wrzesień był kolejnym miesiącem, w którym Barometr europejskiego rynku pracy utrzymywał trend spadkowy, osiągając wartość poniżej 100 punktów - na poziomie 99,3 punktu.

Oznaczało to spadek o 0,4 punktu w porównaniu z sierpniem. Składnik prognozujący bezrobocie spadł o 0,4 pkt. do 97,4 pkt., co wskazuje na dalszy wzrost bezrobocia, natomiast składnik prognozujący zatrudnienie spadł o 0,5 pkt. miesiąc do miesiąca i we wrześniu wyniósł 101,1 pkt. Perspektywy zatrudnienia są zatem nadal w zielonym polu, ale oceny są coraz bardziej ostrożne. We wrześniu perspektywy dla większości uczestniczących krajów europejskich stały się bardziej ponure.

„Perspektywy dla rynku pracy w całej Europie słabną. Publiczne Służby Zatrudnienia dostrzegają konsekwencje trudnej sytuacji gospodarczej” – informuje Enzo Weber, szef prognozy IAB.