Barometr Europejskiego Rynku Pracy Sierpień 2022 - dane dla Polski

Dodano przez: Andrzej Świeboda


 

Wiodący wskaźnik Europejskiego Barometru Rynku Pracy dla Polski ponownie zanotował spadek. Jego wartość kształtuje się na poziomie 100,2 punktów.

Średnia składowych „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi całkowitą wartość barometru. Wskaźnik ten przedstawia zatem perspektywę ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (rozwój bardzo słaby) do 110 (rozwój bardzo dobry). 

Szeregi czasowe Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego elementy składowe dla wszystkich 17 uczestniczących służb zatrudnienia, są dostępne na stronie www.iab.de/Presse/elmb-components.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.