Barometr Europejskiego Rynku Pracy Lipiec 2022 - dane dla Polski

Dodano przez: Andrzej Świeboda

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, wiodący wskaźnik Europejskiego Barometru Rynku Pracy dla Polski ponownie zanotował spadek, tym razem o 0,9 punktu do poziomu 101,7 punktów.

Średnia składowych „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi całkowitą wartość barometru. Wskaźnik ten przedstawia zatem perspektywę ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (rozwój bardzo słaby) do 110 (rozwój bardzo dobry). 

Szeregi czasowe Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego elementy składowe dla wszystkich 17 uczestniczących służb zatrudnienia, są dostępne na stronie www.iab.de/Presse/elmb-components.