Barometr Europejskiego Rynku Pracy Kwiecień 2022: Sytuacja na europejskim rynku pracy wciąż się poprawia pomimo wojny rosyjsko-ukraińskiej

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Pomimo wojny na Ukrainie, Europejski Barometr Rynku Pracy po raz czwarty z rzędu odnotował wzrost.
W porównaniu z marcem br. wiodący wskaźnik rynku pracy Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia i Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB) wzrósł o jeden punkt do 104,4 pkt., osiągając tym samym trzecią najwyższą wartość od początku szeregów czasowych z lata 2018 r. Wszystkie kraje, w których wartość barometru spadła w marcu, ponownie odnotowały wzrost wslażnika w kwietniu. Obecnie występują już tylko niewielkie odchylenia między wartościami barometru dla krajów uczestniczących.

,,Wiele europejskich służb zatrudnienia postrzega obecnie  perspektywy rynków pracy w swoich krajach w podobnie pozytywnym świetle"

- mówi z optymizmem szef prognozy IAB Enzo Weber.  

Perspektywy rozwoju bezrobocia i zatrudnienia w nadchodzących miesiącach ogólnie się poprawiają. Istnieje jednak duże ryzyko związane z potencjalną dalszą ekspansją geopolityczną kryzysu ukraińskiego lub wstrzymaniem dostaw energii. W porównaniu z marcem subwskaźnik rozwoju danych o bezrobociu wyrównanym sezonowo wzrasta o 1.1 punktu do 103.7 punktu. W związku z tym wartość nadal sygnalizuje spadek bezrobocia w nadchodzących miesiącach. Subwskaźnik wzrostu zatrudnienia wzrasta o 0.8 punktu do 105 punktów, wyraźnie mieszcząc się w przedziale dodatnim.

,,Pomimo niepowodzeń spowodowanych wojną na Ukrainie, europejski rynek pracy wciąż jest na drodze do ożywienia" 

- podkreśla Weber. 

Europejski Barometr Rynku Pracy to miesięczny wskaźnik wiodący oparty na badaniu lokalnych lub regionalnych agencji zatrudnienia w 17 uczestniczących publicznych służbach zatrudnienia. Badanie jest prowadzone wspólnie przez służby zatrudnienia i IAB od czerwca 2018 r. Kraje uczestniczące to Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Belgia-DG, Belgia-Flandria, Niemcy, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Szwajcaria i Belgia-Walonia. Podczas gdy składnik A barometru sygnalizuje rozwój sezonowo skorygowanych danych dotyczących bezrobocia na kolejne trzy miesiące, składnik B prognozuje trendy w zatrudnieniu. Średnia ze składników „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi łączną wartość barometru. Wskaźnik ten daje zatem obraz ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (bardzo słaby rozwój) do 110 (bardzo dobry rozwój). Najpierw ustalany jest wynik barometru dla każdej z uczestniczących służb zatrudnienia. Barometr europejski jest następnie wyprowadzany z tych wyników krajowych w formie średniej ważonej.

Szereg czasowy Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego komponenty dla wszystkich 17 uczestniczących służb zatrudnienia, jest dostępny pod adresem www.iab.de/Presse/elmb-components.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.