Barometr Europejskiego Rynku Pracy kontynuuje spadek

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wskazania Barometru Europejskiego Rynku Pracy obniżyły się siódmy raz z rzędu.
Zanotowany w październiku spadek miesiąc do miesiąca o 0,2 punktu, powtórzył ten wynik w listopadzie i zatrzymał się na 99,0 punktach.

“Pogorszenie koniunktury gospodarczej w dalszym ciągu odbija się na europejskich rynkach pracy”, komentuje szef prognoz IAB Enzo Weber.

Komponent A – prognoza bezrobocia, spadł o 0,1 punktu do wartości 97,4, pozostając tym samym zdecydowanie na obszarze prognozy pesymistycznej. Komponent B – prognoza zatrudnienia, zatrzymał się na wartości 100,7 punktu, co oznacza spadek o 0,2 punktu w porównaniu do października. Pomimo, że to kolejny odnotowany spadek wartości, prognoza w obszarze zatrudnienia pozostaje w obszarze pozytywnym.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.