Barometr Europejskiego Rynku Pracy Grudzień 2022 - dane dla Polski

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wskaźnik Europejskiego Barometru Rynku Pracy w grudniu wzrósł dla Polski o 0,8 pkt. w odniesieniu do listopada br., osiągając tym samym poziom 98,8 pkt. Obserwujemy zatem niewielki wzrost wartości wskażnika od dłuższego czasu.

Średnia składowych „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi całkowitą wartość barometru. Wskaźnik ten odzwierciedla ogólną perspektywę rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (rozwój bardzo słaby) do 110 (rozwój bardzo dobry).

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.