Badanie dot. Stanu i perspektyw zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do końca grudnia br. realizuje badanie dot. Stanu i perspektyw zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy.

Głównym celem badania jest zdobycie informacji o aktualnej sytuacji i możliwych scenariuszach, a także okolicznościach zmian pielęgniarstwa i położnictwa w województwie zachodniopomorskim w kontekście rynku pracy. Wyniki badania powinny ułatwić podejmowanie przez Samorząd Województwa decyzji w zakresie przeciwdziałania aktualnemu i prognozowanemu deficytowi pracowników w zawodach pielęgniarki i położnej, a w konsekwencji wesprzeć wypracowanie i wybór rozwiązań przyczyniających się do uzyskania stanu zbliżonego do równowagi popytu i podaży na rynku pracy w wymienionych zawodach. Jedną z najważniejszych cech badania jest uwzględnienie zarówno popytowej, jak i podażowej strony rynku pracy – pracodawcy, pracownicy i przyszli pracownicy. Zwiększy to prawdopodobieństwo odkrycia istotnych okoliczności warunkujących pozyskiwanie pracowników w zawodach pielęgniarki i położnej, a także uwarunkowań ich wyboru.

Badanie prowadzone jest przy współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz instytucjami związanymi z zachodniopomorskim pielęgniarstwem i położnictwem.

Badania terenowe zostaną przeprowadzone przez zewnętrzną firmę badawczą Grupę BST Sp. z o.o. na podstawie pomysłu i przy pomocy narzędzi przygotowanych przez WUP w Szczecinie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.