Aktywność badanych osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w zakresie poszukiwania pracy w okresie czterech tygodni poprzedzających udział w badaniu

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Dane na podstawie badania ,,Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego 2018" (n=3368)

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.