Aktualności

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 2/2018
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy drugi w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 2/2018”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. Przedstawione dane zostały opracowane na podstawie działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

III kwartał 2018 r. - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim" opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiony raport z wyników badania obrazuje plany zatrudnieniowe pracodawców w III kwartale 2018 roku.

Stopa bezrobocia wg. BAEL w woj. zachodniopomorskim w I kw. 2018 r.
Struktura ludności w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku.
Liczba osób biernych zawodowo w woj. zachodniopomorskim w IV kw. 2017 r.
Wskaźnik zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim - IV kwartał 2017 r.
Stopa bezrobocia wg. BAEL w woj. zachodniopomorskim w 2017 r.
Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2018
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy pierwszy w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. Przedstawione dane zostały opracowane na podstawie działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

II kwartał 2018 r. - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim
Dodano przez: Paweł Nowak

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim" opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiony raport z wyników badania obrazuje plany zatrudnieniowe pracodawców w II kwartale 2018 roku.

Wyniki 8 edycji cyklicznego badania - Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. „Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2017 roku”, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.