Aktualności

Stan równowagi w zakresie planów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców w I kwartale 2021 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w I kwartale 2021 roku wskazują, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zdecydowana większość badanych pracodawców nie przewiduje podejmowania działań w zakresie wzrostu lub spadku poziomu zatrudnienia w reprezentowanych przez nich podmiotach gospodarki narodowej (70% badanych zadeklarowało zatrudnienie na tym samym poziomie).

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Listopad 2020 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W listopadzie Europejski Barometr Rynku Pracy wynosi 98.5 punktu. Wskaźnik wiodący opublikowany przez Europejską Sieć Publicznych Służb Zatrudnienia i Instytut Badań nad Zatrudnieniem (IAB) wskazuje zatem na umiarkowanie negatywny rozwój europejskiego rynku pracy w nadchodzących miesiącach.

Badanie dot. Stanu i perspektyw zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa  w kontekście rynku pracy
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do końca grudnia br. realizuje badanie dot. Stanu i perspektyw zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przystąpił do realizacji „Europejskiego Barometru Rynku Pracy”
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W ramach Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia (PES), Instytut Badań Zatrudnienia (IAB) zainicjował międzynarodowy projekt budowy wiodących wskaźników dla rynku pracy, korzystając z wiedzy publicznych służb zatrudnienia w wielu krajach europejskich.

 

Zachodniopomorski Barometr zawodów 2021 zakończony – już niebawem kolejny raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zakończył realizację szóstej edycji badania Barometr zawodów które realizowane jest w naszym województwie od 2015 r. Stanowi ono krótkookresowy szacunek zapotrzebowania na zawody na poziomie powiatów i dla całego województwa.

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +5%.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kwartale 2020 roku wskazują na poprawę sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych w odniesieniu do II i III kwartału br., gdzie różnica odsetka pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia oraz przewidujących jego zmniejszenie wynosiła -26% dla drugiego kwartału  oraz 0% dla trzeciego.

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2020
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

prezentujemy kolejne wydanie ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierającego informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. 

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2020 roku wskazują na wyraźną poprawę sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Minęły trzy miesiące od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii (20 marca 2020 r.). Zgodnie z przewidywaniami związane z nim obostrzenia w zakresie aktywności gospodarczej wywarły wpływ na gospodarkę, a w konsekwencji na rynek pracy.

Raport z badania „Potrzeby i problemy zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących zachodniopomorski sektor ICT”
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania „Potrzeby i problemy zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących zachodniopomorski sektor ICT” zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Zmiana nastrojów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców w II kwartale br. (aktualizacja prognozy z I poł. marca 2020 r. )
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i jej przewidywany wpływ na kondycję podmiotów gospodarki narodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zdecydował się na przeprowadzenie dodatkowych badań z cyklu „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w II kwartale 2020 roku”.