Aktualności

Barometr zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu kolejne zestawienie dotyczące prognozowanego zapotrzebowania na zawody na lokalnych rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego.

Prognoza zatrudnienia netto w I kwartale 2019 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W I kwartale 2019 roku, potrzeby zachodniopomorskich pracodawców w kontekście planów zatrudnieniowych, nadal pozostają wysokie. Całkowite zwiększenie zatrudnienia deklaruje 11,5% badanych podmiotów gospodarki narodowej. 

I kwartał 2019 r. - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim" opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. 

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 4/2018
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy ostatni czwarty w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. Przedstawione dane zostały opracowane na podstawie działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Barometr zawodów 2019
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi prognozowanego zapotrzebowania na zawody w woj. zachodniopomorskim na rok 2019 (na podstawie badania „Barometr zawodów”).

Bierni zawodowo w województwie zachodniopomorskim w II kw. 2018 r.
Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 3/2018
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy trzeci w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 3/2018”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. Przedstawione dane zostały opracowane na podstawie działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

 

IV kwartał 2018 r. - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim" opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiony raport z wyników badania obrazuje plany zatrudnieniowe pracodawców w IV kwartale 2018 roku.

Diagnoza przyczyn braku aktywności zawodowej wśród osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej w województwie zachodniopomorskim.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wybranymi wynikami badania pn. Diagnoza przyczyn braku aktywności zawodowej wśród osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej w województwie zachodniopomorskim. 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg BAEL w II kw. 2018 r.