Aktualności

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Luty 2022 - dane dla Polski
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W porównaniu do poprzednich miesięcy, wiodący wskażnik Europejskiego Barometru Rynku Pracy dla Polski wzrósł o 0,4 punktu do poziomu 101,0 punktów.

Raport “ Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych”
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

udostępniamy drugą część raportu z badania „Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy”.

Wskaźnik Europejskiego Barometru Rynku Pracy dla Polski pozostaje bez zmian
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wskaźnik Europejskiego Barometru Rynku Pracy w styczniu dla Polski wyniósł 100,6 pkt. Odnotowana wartość kształtuje się na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Wartość wskaźnika Europejskiego Barometru Rynku Pracy dla Polski wzrosła powyżej 100 pkt.
Dodano przez: Andrzej Świeboda
Wartość wskaźnika Europejskiego Barometru Rynku Pracy w grudniu dla Polski wyniosła 100,6 pkt. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wskaźnik wzrósł o 0,7 pkt.
Barometr zawodów 2022
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi prognozowanego zapotrzebowania na zawody w 2022 roku w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego (na podstawie badania „Barometr zawodów 2022”).

„Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii pracodawców reprezentujących zachodniopomorskie placówki ochrony zdrowia”
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

udostępniamy Państwu opracowanie zawierające najważniejsze informacje z części badania prowadzonego wśród pracodawców reprezentujących zachodniopomorskie placówki ochrony zdrowia.

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 4/2021
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy kolejny w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. Przedstawione dane zostały opracowane na podstawie działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Stabilizacja na zachodniopomorskim rynku pracy
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Na podstawie najnowszych wyników badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2022 r.” można stwierdzić, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zdecydowana większość badanych pracodawców nie przewiduje podejmowania działań w zakresie wzrostu lub spadku poziomu zatrudnienia w reprezentowanych przez nich podmiotach gospodarki narodowej (70 % badanych zadeklarowało zatrudnienie na tym samym poziomie).

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Listopad 2021: Kolejny spadek wiodącego wskaźnika w Europie
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W listopadzie 2021 roku Europejski Barometr Rynku Pracy spadł po raz piąty z rzędu, o 0,7 punktu w porównaniu z październikiem. Obecnie wartość wskaźnika wynosi 102,4 punktu.

Wartość wskaźnika Europejskiego Barometru Rynku Pracy dla Polski poniżej poziomu 100 pkt.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wartość wskaźnika Europejskiego Barometru Rynku Pracy w listopadzie dla Polski wyniosła 99,9 pkt. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wskaźnik spadł o kolejne 1,2 pkt.