Monitoring szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracowników w wieku 45 lat i powyżej w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2021 r.

Dodano przez: Marta Jędrzejewska

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracowników w wieku 45 lat i powyżej w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2021 r.

Opracowanie dostępne tutaj

Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej - opracowanie ministerialne.