Aktualizacja wpisów do rejestru instytucji szkoleniowych

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 781), instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru informuje, w postaci papierowej lub elektronicznej, właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejestru.


Dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji wpisu instytucji szkoleniowych można uzyskać:

Wydział Koordynacji i Obsługi Instytucji Rynku Pracy
Biuro Obsługi Instytucji Rynku Pracy
ul. A. Mickiewicza 41, pok. 11
70-383 Szczecin
tel. 91 42 56 113

e-mail: ris@wup.pl