X edycja Targów edukacyjno-zawodowych Vocatium 2019 „Szanse w Północnym Regionie Odry”.

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie wieloletnim partnerem i zaangażowanym uczestnikiem X edycji Targów edukacyjno-zawodowych Vocatium 2019 pod nazwą „Szanse w Północnym Regionie Odry”.

24 października 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, reprezentowany przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie uczestniczył w X edycji Targów edukacyjno-zawodowych Vocatium organizowanych przez Instytut Rozwoju Talentów IfT Institut fur Talententwicklung we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową IHK Ostbrandenburg.

            Targi Vocatium skierowane są przede wszystkim do uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, czy kariery zawodowej. Są doskonałą okazją dla młodych osób do zapoznania się z ofertą polskich i zagranicznych szkół wyższych, do prowadzenia rozmów z przedstawicielami różnych firm z regionu na temat praktycznej nauki zawodu, a także do skorzystania z orientacji zawodowej.

            Dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne konsultacje prowadzone przez doradców zawodowych. Wszystkim zainteresowanym poznaniem własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych, przeprowadzono badanie z wykorzystaniem skróconej wersje testu J. Hollanda 90 pytań, a następnie z każdym omówiono wyniki. Z możliwości tej skorzystało 86 uczniów.  

            Ponadto, oferta Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie została wzbogacona o prezentację pn. „Poznaj swoje talenty”. Wystąpienie poświęcone odkrywaniu zasobów, poprowadzone przez doradcę zawodowego Sylwię Hantz spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.