„Wymagania współczesnego rynku pracy – jak przygotować do nich uczniów”

Dodano przez: Jolanta Gałązka

7 czerwca 2018 r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie uczestniczyli w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w spotkaniu, zorganizowanym przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie,  mającym na celu zapoznanie szkolnych doradców zawodowych z wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Rozwój technologiczny na dużą skalę, obecność na rynku pracy pokolenia Y i Z, spadek poziomu bezrobocia, nasilający się deficyt pracowników – wszystko to sprawia, że zmienia się krajobraz rynku pracy. Ze względu na tempo zmian gospodarczych niektóre z dzisiejszych miejsc pracy oraz umiejętności potrzebne do ich zajmowania stają się przestarzałe, a pewna część dzisiejszych nastolatków będzie najprawdopodobniej pracować w nowych, jeszcze nieistniejących zawodach. Jak przygotować do tych zmian obecnych uczniów? Odpowiedzi na to właśnie pytanie szukano w trakcie zorganizowanego spotkania.

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie, którzy od lat ściśle współpracują z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi naszego regionu, wsparli szkolnych doradców zawodowych posiadaną wiedzą w zakresie funkcjonowania rynku pracy.

Omawiając wymagania współczesnego i przyszłego rynku pracy, zwracali uwagę na konieczność przygotowania uczniów do mobilności zawodowej, wielozadaniowości, pracy zespołowej. Ważne jest - i to jeszcze na etapie szkolnym - wykształcenie w młodych ludziach kreatywnego myślenia, kompetencji społecznych i umiejętności podążania za zmianami.