Wykorzystanie komputera do poszukiwania pracy - warsztaty w CIiPKZ w Filii WUP w Koszalinie

Dodano przez: admin

W dniach 29-30 stycznia 2013 r. w CIiPKZ koszalińskiej Filii WUP odbyły się po raz kolejny warsztaty „Podstawy obsługi komputera i Internetu oraz ich wykorzystanie w poszukiwaniu pracy" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Koszalin.

Korzystanie z Internetu jako źródła pozyskiwania ofert pracy oraz sposobu nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcą i zdobywania informacji o rynku pracy wymaga znajomości przynajmniej podstaw obsługi komputera. Uczestnicy warsztatów „Podstawy obsługi komputera i Internetu oraz ich wykorzystanie w poszukiwaniu pracy" mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności  korzystania z zasobów informacyjnych światowej sieci komputerowej i dostępnych w niej usług. Osoby bezrobotne uczestniczące w  warsztatach poznały różnorodne sposoby uzyskania informacji poprzez wyszukiwarki internetowe.  Korzystając z  bezpłatnej usługi pocztowej założyły własne konta pocztowe w sieci, nauczyły się wysyłać dokumenty aplikacyjne do pracodawców a także odbierać ich wiadomości i oferty. Otrzymały także wskazówki jak właściwie formułować temat i treść wiadomości, jak przygotować właściwy format dokumentów aplikacyjnych będących załącznikami. Warsztaty zostały pozytywnie ocenione przez uczestników, którzy deklarowali chęć dalszego zgłębiania tajników Internetu i wykorzystania zdobytych umiejętności w poszukiwaniu pracy.