Warsztaty „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów klasy maturalnej LO w Białym Borze

Dodano przez: Jolanta Gałązka

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy zawodowi z Centrum informacji Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie przeprowadzili w dniu 23 października 2019 r. warsztaty poświęcone planowaniu przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.

Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji Ogólnopolskich Dni Kariery, które brzmiało „Pasja, Profesja, Powołanie”, maturzyści z Białego Boru, w trakcie warsztatów, mieli szansę zastanowić się czy ich przyszły zawód może stać się jednocześnie pasją i powołaniem, co zrobić, aby tak się stało, od czego zacząć, na co zwrócić szczególną uwagę. Zostali zachęceni do tego, aby z pozytywnym nastawianiem i samoakceptacją postarali się jak najlepiej poznać siebie, aby w ten właśnie sposób rozpocząć planowanie swojej przyszłości zawodowej. W trakcie spotkania z doradcami zawodowymi uczniowie zapoznali się z zasadami naboru na studia dla cudzoziemców i wykonali testy badające ich zainteresowania zawodowe. Zastanowili się czy istnieje związek między zainteresowaniami a predyspozycjami zawodowymi i jak wypływające stąd informacje o sobie wykorzystać w praktyce. Skorzystali również z indywidualnych porad zawodowych.

Warsztaty realizowane dla młodzieży licealnej w Białym Borze są kolejnym elementem nawiązanej wcześniej współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie a Zarządem Oddziału Koszalińskiego Związku Ukraińców w Polsce.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach  i przyznali, że prowadzenie warsztatów na terenie szkoły jest dobrą formą zdobywania dodatkowej wiedzy.