„W cztery oczy z pracodawcą” – warsztaty w CIiPKZ

Dodano przez: admin

W dniu 15 lutego 2013 r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z koszalińskiej Filii WUP przeprowadzone zostały kolejne warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. 

Uczestnikami tych warsztatów byli uczniowie IV klasy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu. Mieli oni możliwość zapoznania się z ogólnymi zasadami rządzącymi rozmową kwalifikacyjną. W trakcie zajęć omówiono szczegółowo fazy rozmowy kwalifikacyjnej, obszary tematyczne rozmowy, najczęściej zadawane przez pracodawcę pytania. Młodzi ludzie poznali też rolę autoprezentacji        w procesie poszukiwania pracy, w tym zachowania werbalne i niewerbalne kandydata do pracy.

Uczniowie chętnie brali udział w proponowanych ćwiczeniach i symulacjach, przyznając jednocześnie, że tego typu warsztaty są dobrą formą nabywania praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać już w niedalekiej przyszłości, podczas „prawdziwych" rozmów z pracodawcami.