Seminarium Regionalne

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4. Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA +”.

W ramach ww. projektu powstanie 1000 opisów zawodów, które będą dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować karierę zawodową. Informacje o zawodach zawierać będą m.in. szczegółowy opis zawodów, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Opisy będą udostępnione na wortalu publicznych służb zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl).

22 marca 2019 r. (wtorek) w godz. 10:00 – 15:00 w Hotelu Rycerskim (ul. Potulicka 1A, Śródmieście, 70-230 w Szczecinie) odbędzie się seminarium przybliżające możliwości i korzyści wykorzystania przez pracowników Instytucji Rynku Pracy i innych interesariuszy opisów zawodów tworzonych w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomoc nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. wydarzeniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  https://pbs.pl/seminarium-szczecin do dnia 20 marca 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w seminarium jest bezpłatny.

W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie, program seminarium oraz opis projektu.

Zapraszamy również na stronę projektu: http://www.infodoradca.edu.pl/  oraz na stronę seminarium https://pbs.pl/2019/02/infodoradca-seminarium-szczecin/