Koszalin -  Europejskie Dni Pracodawców 2019

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie, zorganizował 22 października 2019 r. spotkanie informacyjne dla pracodawców, poświęcone zagadnieniom legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało w nieco odmiennej, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców formule. Wymiana informacji w zakresie obowiązujących zasad i stosowanych procedur zatrudniania cudzoziemców, odbywała się w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, w formie indywidualnych konsultacji pracodawców z zaproszonymi ekspertami.

Na pytania pracodawców odpowiadali przedstawiciele pięciu instytucji publicznych zajmujących się różnymi aspektami zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Byli to eksperci z Placówki Oddziału Morskiego Straży Granicznej w Kołobrzegu, koszalińskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy – Oddziału w Koszalinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie oraz doradca Eures i doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

Z konsultacji skorzystali przedstawiciele wielu firm, z różnych obszarów rynku pracy, m.in.: z branży budowlanej, przemysłowej, gastronomicznej, kulturalnej, usługowej.