ajęcia aktywizacyjne w Zakładach Karnych

Dodano przez: admin

   W dniach 3 - 4 czerwca 2013 r. doradcy zawodowi z CIiPKZ funkcjonującego w ramach koszalińskiej Filii WUP, przeprowadzili dla 9-osobowej  grupy osadzonych w Zakładzie Karnym w Starem Bornem  zajęcia warsztatowe, których program obejmował m.in.: określenie mocnych i słabych stron jak również własnych predyspozycji zawodowych, metody aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentację, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, elementy prawa pracy oraz treści związane z zakładaniem własnej działalności. Zajęcia te były zwieńczeniem kursu „Stolarza meblowego".

        W Areszcie Śledczym w Koszalinie  tego samego typu zajęciami, które odbyły się w dniach od 6 do 10 czerwca br., objęto 10-osobową grupę przyszłych technologów robót wykończeniowych w budownictwie.

       Zajęcia aktywizacyjne prowadzone przez doradców zawodowych z koszalińskiego CIiPKZ cieszą się wśród ich uczestników niezmiennie sporym zainteresowaniem. Przygotowują one bowiem osadzonych, którzy w najbliższej przyszłości będą już opuszczać Zakłady Karne, do ponownego wejścia na rynek pracy.