Szczecin

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Szczecinie zapraszają do zapoznania się z ofertą
bezpłatnych warsztatów, zaplanowanych
w I kwartale 2020 r.

                               Wykaz porad grupowych oraz spotkań informacyjnych w I kwartale 2020 r.:

Styczeń 2020

Lp. Termin zajęć Nazwa zajęć Doradca zawodowy Termin przyjmowania
zgłoszeń
1. 09.01.2020 Dokumenty aplikacyjne Małgorzata 08.01.2020
2. 14.01.2020 Moje mocne strony Sylwia 13.01.2020
3. 17.01.2020 Stres - jak sobie z nim radzisz? Justyna 16.01.2020
4. 21.01.2020 Twoje CV w MS Word Tomasz 20.01.2020
5. 28.01.2020 Tajemnice rozmowy kwalifikacyjnej Małgorzata 27.01.2020

Luty 2020

Lp. Termin zajęć Nazwa zajęć Doradca zawodowy Termin przyjmowania
zgłoszeń
1. 05.02.2020 Dokumenty aplikacyjne Małgorzata 04.02.2020
2. 11.02.2020 Nowoczesne metody poszukiwania
pr@cy
Tomasz 10.02.2020
3. 13.02.2020 Poznaj swoje talenty Sylwia 12.02.2020
4. 19.02.2020 Stres - jak sobie z nim radzisz? Justyna 18.02.2020
5. 26.02.2020 Tajemnice rozmowy kwalifikacyjnej Małgorzata 25.02.2020

Marzec 2020

Lp. Termin zajęć Nazwa zajęć Doradca zawodowy Termin przyjmowania
zgłoszeń
1. 03.03.2020 Dokumenty aplikacyjne Małgorzata 02.03.2020
2. 05.03.2020 Autoprezentacja na rozmowie
kwalifikacyjnej i nie tylko...
Tomasz 04.03.2020
3. 11.03.2020 Kim chcę być - planowanie kariery Sylwia 10.30.2020
4. 19.03.2020 Stres - jak sobie z nim radzisz? Justyna 18.03.2020
5. 24.03.2020 Twoje CV w MS Word Tomasz 23.03.2020
6 26.03.2020 Poznaj swoje talenty Sylwia 25.03.2020
7. 31.03.2020 Tajemnice rozmowy kwalifikacyjnej Małgorzata 30.03.2020

Zajęcia odbywają się w godzinach 09:00 - 13:00

Dokładne opisy wszystkich naszych zajęć znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
Link do strony

Informacje kontaktowe oraz zapisy:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41 (sala grupowa – parter budynku)

Tel. 91 42 56 126 lub 690 129 096,
e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl

Nasze działania są bezpłatne a przynoszą efekty!