• Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

  Rozwój na miarę Twojej firmy skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi szyte na miarę                                                       ...
  19.09.2017
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Liczba osób biernych zawodowo w woj. zachodniopomorskim w IV kw. 2017 r.

  19.04.2018
 • XII Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Policach

  18 kwietnia br. odbyła się XII Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w kompleksie rehabilitacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Policach przy ul. Janusza Korczaka 41.
  19.04.2018
 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich - weź udział w V edycji

  Dołącz do największej akcji promującej projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce.
  19.04.2018
 • Zmiana "Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 11 kwietnia br. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i...
  17.04.2018
 • Fundusze na start firmy!

  Masz pomysł na własny biznes, ale nie wiesz, z jakich możliwości możesz skorzystać? Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy pożyczkę na otwarcie firmy możesz otrzymać z różnych źródeł i w różnej wysokości....
  17.04.2018
 • Działanie 8.6 - aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych...
  16.04.2018
 • Rekrutacja zakończona - szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach...

  Dnia 11 maja 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  16.04.2018
 • Rekrutacja zakończona - szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach...

  Dnia 10 maja 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  16.04.2018