Szkolenie – „Prawidłowy wybór wykonawców w projekcie – zasada konkurencyjności i ustawa PZP w praktyce”

Dodano przez: Rafał Rosiński

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie „Prawidłowy wybór wykonawców w projekcie – zasada konkurencyjności i ustawa PZP w praktyce”.

Szkolenie rozpocznie się 23.04.2024 r., w formie wideokonferencji na żywo, od 10:00 do 13.00 na platformie Zoom (www.zoom.us).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online do 22.04.2024 r., do godz. 10:00.

Z uwagi na duże zainteresowanie informujemy o ograniczonej liczbie miejsc. Platforma zoom dopuszcza maksymalnie 100 zalogowanych osób, dlatego prosimy o zgłaszanie 1 osoby z danej firmy/instytucji.

Program szkolenia:

 • Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
  • Szacowanie wartości zamówienia – Plany postępowań
  • Wydatki o wartości równej lub poniżej 50 tys. zł netto
  • Zasada konkurencyjności
 • Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)
  • Zamówienia klasyczne o wartości równej lub powyżej 130 tys. zł, a mniejszej niż progi unijne
  • Zamówienia klasyczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
  • Klauzule społeczne
 • Rozporządzenie Ministra Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
  • Wydatki poniesione nieprawidłowo
  • Taryfikator korekt finansowych – w jaki sposób z niego korzystać
 • Najczęściej pojawiające się błędy w procedurach

Na podany podczas rejestracji adres e-mail, w dniu spotkania zostanie wysłany do Państwa „Meeting ID” (unikatowy numer szkolenia) oraz hasło, dzięki którym dołączą Państwo do wideokonferencji.

W celu prawidłowego odbioru spotkania prosimy także o wybór jednej z poniższych opcji*, zależnie od tego, z jakiego urządzenia będziemy korzystać:

a) instalację aplikacji Zoom na smartfonie pobierz 

lub

b) instalację aplikacji Zoom na komputerze pobierz 

*Nie zalecamy dołączania do spotkania bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, gdyż często mają one zablokowany dostęp do kamery i mikrofonu w komputerze, co może uniemożliwić wzajemną komunikację.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: magdalena_janiak@wup.pl

Zapraszamy!