Stan wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027

Dodano przez: Rafał Rosiński

Wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 od uruchomienia programu:

Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego

Alokacja 2021-2027

Wartość oraz liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Wartość oraz liczba projektów wybranych do dofinansowania

Wartość oraz liczba podpisanych umów

Wartość zatwierdzonych wniosków

o płatność

2 176 013 459 zł

856 703 053 zł

421 948 863 zł

309 886 197 zł

43 108 723 zł

259

92

35

 

Stan wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027

 

Stopień realizacji wskaźników programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027