• Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

  Rozwój na miarę Twojej firmy skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi szyte na miarę                                                       ...
  19.09.2017
 • Zapraszamy wszystkie podmioty z Pomorza Zachodniego do rejestracji w bazie BUR

  Szanowni Państwo!!! Informujemy, że z końcem stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drodze konkursu wybrał trzy jednostki/podmioty, które będą pełnić funkcję Operatoraw ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane...
  12.09.2017
 • Harmonogramy naborów wniosków na rok 2017 oraz aktualne konkursy w rmach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Działanie 6.8 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

  W dniu 16 października 2017 r. w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie...
  18.10.2017
 • Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna "Partnerschaft und Business"

  11 października 2017 r., w Hotelu Radissson Blu w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyła się druga edycja Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej „Partnerschaft und Business”, organizowanej przez Urząd Miasta Szczecin i Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.
  16.10.2017
 • Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 –...

  Dnia 11 października 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o płatność.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty...
  12.10.2017
 • IV kwartał 2017 r. - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim

  Szanowni Panstwo,

  zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim" opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiony raport z wyników badania, obrazuje plany zatrudnieniowe...

  12.10.2017
 • Nowoczesne metody poszukiwania pr@cy

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy na bezpłatne warsztaty: „Nowoczesne metody poszukiwania pr@cy”

  11.10.2017
 • Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 3/2017

  Szanowni Państwo,

  przekazujemy trzeci w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

  11.10.2017
 • Działanie 8.1 - Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr...

  W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do...
  10.10.2017