WUP.XVA.322.33.ASzu.2018 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na usługę „Kompleksowej organizacji seminarium warsztatowego na temat skutecznych metod dotarcia do projektowej grupy docelowej (młodzież kategorii NEET)”

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na usługę „Kompleksowej organizacji seminarium warsztatowego na temat skutecznych metod dotarcia do projektowej grupy docelowej (młodzież kategorii NEET) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wraz z zapewnieniem bazy noclegowej i usługi restauracyjnej niezbędnej do przeprowadzenia ww przedsięwzięcia”