szacowanie wartości zamówienia na Usługą zorganizowania spotkania noworocznego pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. WUP.XVA.322.245.ASzu.2018

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA (KALKULACJA CENOWA) na Usługę zorganizowania spotkania noworocznego pracowników WUP