Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła kolejne uchwały w trybie obiegowym

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 23 do 29 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowano 42 wnioski dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

Ze względu na ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii, nie było możliwe przeprowadzenie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w formie tradycyjnej. Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630), w uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 5d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), w przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, na posiedzenie Rady powinni być zaproszeni m.in.:

 • dyrektorzy szkół występujących o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie;
 • przedstawiciele organów prowadzących szkoły;
 • przedstawiciele właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii;
 • przedstawiciel kuratora oświaty.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, działając w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, wystąpił do ww. osób z pismem w sprawie możliwości zajęcia stanowiska dot. zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zebrane przed posiedzeniem pisma przekazano członkom Rady.

Na posiedzeniu w trybie obiegowym podjęto uchwały dotyczące następujących zawodów:

1. Branżowa Szkoła I Stopnia „Nauta” w Bobolicach:

 • ślusarz 722204 – Uchwała nr 17/2020;
 • przetwórca mięsa 751108 - Uchwała nr 18/2020.

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim:

 • technik informatyk 351203 - Uchwała nr 19/2020;
 • technik programista 351406 - Uchwała nr 20/2020;
 • technik elektryk 311303 (Branżowa Szkoła II Stopnia) - Uchwała nr 21/2020;
 • technik pojazdów samochodowych 311513 (Branżowa Szkoła II Stopnia) - Uchwała nr 22/2020;
 • technik technologii drewna 311922 (Branżowa Szkoła II Stopnia) - Uchwała nr 23/2020;
 • technik usług fryzjerskich 514105 (Branżowa Szkoła II Stopnia) - Uchwała nr 24/2020;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 (Branżowa Szkoła II Stopnia) - Uchwała nr 25/2020;

3. Zespół Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie:

 • technik ochrony środowiska 325511 (Technikum Zawodowe) - Uchwała nr 26/2020;
 • technik programista 351406 (Technikum Zawodowe) - Uchwała nr 27/2020;
 • technik transportu drogowego 311927 (Technikum Zawodowe) - Uchwała nr 28/2020;
 • technik transportu drogowego 311927 (Branżowa Szkoła II Stopnia) - Uchwała nr 29/2020;
 • technik pojazdów samochodowych 311513 (Branżowa Szkoła II Stopnia) - Uchwała nr 30/2020;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 (Branżowa Szkoła II Stopnia) - Uchwała nr 31/2020;
 • elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 (Branżowa Szkoła I Stopnia) - Uchwała nr 32/2020.

4. Technikum TEB Edukacja w Szczecinie:

 • technik elektryk 311303 - Uchwała nr 33/2020;
 • technik programista 351406 - Uchwała nr 34/2020.

5. Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku:

 • technik pojazdów samochodowych 311513 (Branżowa Szkoła II Stopnia) - Uchwała nr 35/2020;
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929 - Uchwała nr 36/2020;
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 (Branżowa Szkoła II Stopnia) - Uchwała nr 37/2020;

6. Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku - kucharz 512001 - Uchwała nr 38/2020.
7. Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 - Uchwała nr 39/2020;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 - Uchwała nr 40/2020;

8. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie - automatyk 731107 - Uchwała nr 41/2020.
9. Zespół Szkół nr 2 w Kołobrzegu:

 • technik mechanik 311504 - Uchwała nr 42/2020;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 - Uchwała nr 43/2020;
 • technik usług fryzjerskich 514105 - Uchwała nr 44/2020;
 • technik technologii żywności 314403 - Uchwała nr 45/2020;
 • technik pojazdów samochodowych 311513 - Uchwała nr 46/2020;
 • technik handlowiec 522305 - Uchwała nr 47/2020.

10. Niepubliczna Szkoła Policealna TEB EDUKACJA w Szczecinie:

 • protetyk słuchu 321401 - Uchwała nr 48/2020;
 • technik sterylizacji medycznej 321104 - Uchwała nr 49/2020.

11. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie - ogrodnik 611303 - Uchwała nr 50/2020.
12. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie - technik spawalnictwa 311516 - Uchwała nr 51/2020.
13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim:

 • technik reklamy 333907 - Uchwała nr 52/2020;
 • lakiernik samochodowy 713203 - Uchwała nr 53/2020.

14. Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie - technik eksploatacji portów i terminali 333106 - Uchwała nr 54/2020.
15. Policealna Szkoła TEB Edukacja w Koszalinie - florysta 343203 - Uchwała nr 55/2020.
16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku:

 • technik mechatronik 311410 - Uchwała nr 56/2020;
 • technik organizacji turystyki 422104 - Uchwała nr 57/2020.

17. Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie - technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 - Uchwała nr 58/2020.

 

Podstawa prawna: art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem