Informacja z posiedzenia WRRP z dnia 11 lutego 2021 r.

W pierwszym w 2021 roku posiedzeniu, zorganizowanym w formie wideokonferencji uczestniczyli członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Pan Andrzej Przewoda - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz zaproszeni goście. W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego udział w spotkaniu wzięła Pani Małgorzata Stachowiak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  

Członkowie wydali pozytywne opinie o zasadności kształcenia dla czternastu wniosków z czterech szkół:

a) Technikum TEB Edukacja w Koszalinie:

 • Technik ekonomista (331403) – Uchwała nr 1/2021;
 • Technik programista (351406) – Uchwała nr 2/2021;
 • Technik reklamy (333907) – Uchwała nr 3/2021.

b) Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Koszalinie:

 • Asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała nr 4/2021;
 • Higienistka stomatologiczna (325102) – Uchwała nr 5/2021;
 • Terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała nr 6/2021.

c) Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Szczecinie:

 • Opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 7/2021.

d) Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Stargardzie:

 • Asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała nr 8/2021;
 • Higienistka stomatologiczna (325102) – Uchwała nr 9/2021;
 • Technik masażysta (325402) – Uchwała nr 10/2021;
 • Technik sterylizacji medycznej (321104) – Uchwała nr 11/2021;
 • Opiekun medyczny (532102) – Uchwała nr 12/2021;
 • Terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała nr 13/2021;
 • Opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 14/2021.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała aktualizację wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku - Uchwała nr 15/2021.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem.

Członkowie Rady zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim.

Kolejne posiedzenie planowane jest 10 czerwca 2021 r.