Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy obradowali w trybie obiegowym

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 8 do 11 września 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 24 wnioski dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Dodatkowo członkowie Rady oceniali sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2022 rok. 

Interesariusze, którzy są zapraszani na posiedzenia Rady, mieli możliwość wyrażenia opinii w sprawie zgłoszonych zawodów, jednak żadne uwagi nie wpłynęły.

Wszystkie złożone wnioski dyrektorów szkół (24) uzyskały pozytywną opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie:

1) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Koszalinie:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 – Uchwała nr 127/2023;
 • Opiekun osoby starszej 341202 – Uchwała nr 128/2023;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 – Uchwała nr 129/2023;
 • Technik masażysta 325402 – Uchwała nr 130/2023;
 • Opiekun w domu pomocy społecznej 341203 – Uchwała nr 131/2023.

2) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2 w Drawsku Pomorskim:

 • Pracownik pomocniczy gastronomii 941203 – Uchwała nr 132/2023;
 • Pracownik pomocniczy stolarza 932918 – Uchwała nr 133/2023;
 • Pracownik pomocniczy mechanika 932916 – Uchwała nr 134/2023.

3) Technikum Samochodowe Centrum Edukacyjnego Talent-Promocja-Postęp w Gryficach:

 • Technik pojazdów samochodowych 311513 – Uchwała nr 135/2023.

4) Technikum Rolnicze Centrum Edukacyjnego Talent-Promocja-Postęp w Gryficach:

 • Technik rolnik 314207 – Uchwała nr 136/2023.

5) Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Edukacyjnego Talent-Promocja-Postęp w Gryficach:

 • Cukiernik 751201 – Uchwała nr 137/2023;
 • Fryzjer 514101 – Uchwała nr 138/20231;
 • Kelner 513101 – Uchwała nr 139/2023;
 • Sprzedawca 522301 – Uchwała nr 140/2023;
 • Rolnik 613003 – Uchwała nr 141/2023;
 • Murarz-tynkarz 711204 – Uchwała nr 142/2023;
 • Lakiernik samochodowy 713203 – Uchwała nr 143/2023;
 • Ślusarz 722204 – Uchwała nr 144/2023;
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 – Uchwała nr 145/2023;
 • Kucharz 512001 – Uchwała nr 146/2023;
 • Operator obrabiarek skrawających 722307 – Uchwała nr 147/2023;
 • Mechanik pojazdów samochodowych 723103 – Uchwała nr 148/2023;
 • Elektryk 741103 – Uchwała nr 149/2023;
 • Stolarz 752205 – Uchwała nr 150/2023.

 

Podstawa prawna: art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2023 poz. 735 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem

Kolejne posiedzenie zostanie zorganizowane w IV kwartale 2023 r.