Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 16 do 21 kwietnia 2020 r. podjęto dwie uchwały. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym